අප ගැන

අප වෙහෙසෙන්නේ මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කිරීම සදහාය.

ශ්‍රී ලංකා සදකා ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකි. අප දිළිඳු ජනතාවට අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සේවා, අහාර, පෝෂණ අවශ්‍යතා, ඇඳුම් පැළඳුම්, නිවාස හා සුළු පරිමාන වෙළඳ ව්‍යාපාරික කටයුතු හා සමාජ සංවර්ධනය උදෙසා කැපවී සිටින්නෙමු. අපගේ සමාජ සත්කාරයන් සඳහා ලොව නන් දෙසින් අපහා අත්වැල් බැඳගත් විශාල ජාලයක් හා සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගේ සහය අප නොමදව ලබන්නෙමු. එක්ව වෙනසක් කරන්නට ඔබත් අප හා එක්වන්න.

ආධාර ඉල්ලුම් කරන්න

නොබිඳෙන කණ්ඩායමක් ලෙස

ඔබේ කාරුණික පරිත්‍යාගය, තවකෙක්ට ජීවයක් වනු ඇත.

අපගේ දැක්ම වන්නේ ජීවිත සහ ප්‍රජාවන් නඟා සිටුවීමේ පුණ්‍යායතන තුළින් දයාව සහ සමානාත්මතාවය පෝෂණය කරමින් වඩා හොඳ ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීමයි.

අපගේ මෙහෙවර වන්නේ අවශ්‍යතා ඇති අය සවිබල ගැන්වීම සඳහා අධ්‍යාපනය, ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, සෞඛ්‍ය සේවා, වැඩිහිටි සත්කාර සහ සමාජ සේවා හරහා අත්‍යවශ්‍ය සහය ලබා දීමයි.

අපගේ ඉලක්කය වන්නේ අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රජාවන් සඳහා දීප්තිමත් අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයීම, අධ්‍යාපනයට සහාය වීම සහ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීමයි.

ඔබගේ කුඩා ආධාරය මහ මෙරකි තවෙකෙක්ට

ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉතා අල්පය.
කාරුණික කුඩා පරිත්‍යාගයක්,
ඔවුන්ගේ පවුල පෝෂණය කරනු ඇත. දරුවන්හට අධ්‍යාපනය
දෙනු ඇත. ඔවුන්ගේ ජීවිතය යහපත් කරනු ඇත.

අප හා සම්බන්ධ වන්න

අපි ඔබට උදව් කිරීමට සැමවිටම සූදානම්.