අප ගැන

උපකාරය තුලින් ජීවිතය දකින්නට

ශ්‍රී ලංකා සදකා යනු දිළිඳු හා අවශ්‍යතා සහිත ජනතාවට උපකාර කිරීමට කැප වූ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකි. ආහාර, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සේවා, නිවාස සහ මූලික අවශ්‍යතා සඳහා පුද්ගලයන්ට ප්‍රවේශය ඇති ලෝකයක් තැනීම අපගේ අරමුණයි. අපගේ නොසැලෙන උත්සාහයන් තුළින් අපි පෝෂණය, අධ්‍යාපන අවස්ථා සහ සෞඛ්‍ය සේවා ලබා දෙන්නෙමු. අපගේ මෙහෙවර දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සහ සැමට තිරසාර, සාධාරණ අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීමයි. ඔබගේ සහය මගින් අපට බලාපොරොත්තු, අභිමානය සහ දීප්තිමත් හෙට දවසක් සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීමට අපට හැකි වේ. අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතවල වෙනසක් ඇති කිරීමට අප හා එක්වන්න.

ඔබගේ මුදල්
කා සඳහාද?

අප විසින් සපයනු ලබන සියලුම සේවාවන් පරිත්‍යාගශීලීන්ට 100% පාරදෘශ්‍ය වේ. අපි මහජනතාව වෙනුවෙන් හොඳම දේ ඉටු කිරීමට බැඳී සිටිමු.

0%
අධ්‍යාපනය සහ දැනුම
0%
සෞඛ්‍යය සහ සනීපාරක්ෂාව
0%
ආහාර සහ පෝෂණය
0%
ඇඳුම් සහ ජීවන අවශ්‍යතා
0%
ජීවිතය සහ බලාපොරොත්තු

අවශ්‍යතා ඇති තැනක සිටින මිනිසුන්ට උපකාර කිරීමට අදම පරිත්‍යාග කරන්න.

පුවත් සහ රූප එකතුව

Help the Blind
Help the Blind

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque...

Learn More
Blood Donation
Blood Donation

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque...

Learn More